Natuur behouden in Arnhem


3 november 2014

We maken ons zorgen over het verdwijnen van groen in Arnhem. Daarom hebben we een motie ingediend om groen in Arnhem te behouden en te compenseren. De motie is door het college overgenomen.

De maatschappij en gemeenteraad maken zich zorgen over het verdwijnen van natuur en groen in de stad. Groen is belangrijk omdat dit een bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel van bewoners, hierin recreatie mogelijk is, dit de luchtkwaliteit verbetert en de diversiteit van fauna verhoogt. Arnhem wil zich profileren als groene stad, dus moet natuur in de stad behouden worden.

Daarom hebben we op maandag 3 november tijdens de raadsvergadering een motie ingediend om groen zo veel mogelijk te behouden en waar groen verdwijnt dit te compenseren. Dit houdt in dat er op locaties met bestemming natuur of groen de kwaliteit van natuur behouden moet worden. Als dit niet mogelijk is moeten projectontwikkelaars geld storten in een groenfonds waarmee er op een andere locatie natuur ontwikkeld kan worden. Hierdoor blijft Arnhem een groene stad. De motie is door het college overgenomen.