Onrust door bomenkap Spij­kerkwartier


3 november 2014

In Spijkerkwartier was onrust onder bewoners door kap van een groot aantal bomen. De Partij voor de Dieren heeft samen met andere partijen vragen gesteld over hoe dit mis kon gaan. De antwoorden van de wethouder waren niet toereikend. Als reactie hierop heeft de oppositie een motie van afkeuring ingediend. Deze motie is verworpen.

In oktober zijn bomen gekapt in het Spijkerkwartier. Dit veroorzaakte onrust bij bewoners van de wijk. Voornamelijk omdat bewoners twijfelden aan de noodzaak van de kap van een deel van de bomen. Er werd gepleit voor een tijdelijke stop van de kap zodat er met bewoners overlegd kon worden. Maar de bomenkap is doorgezet.

Daarom heeft Partij voor de Dieren samen met GroenLinks en PvdA vragen gesteld aan het Arnhemse college over de bomenkap. Wethouder Gerrie Elfrink heeft aangegeven dat er veel met bewoners over de bomenkap is overlegd. De bewoners zelf hebben echter in een schriftelijke brief aangegeven dat er geen overleg heeft plaatsgevonden. Ze zijn alleen geïnformeerd over bomenkap, maar toen is niet duidelijk aangegeven dat het om 65 bomen ging. Bewoners hebben als reactie hierop vredig gedemonstreerd en de politie heeft deze demonstratie beëindigd.

De Partij voor de Dieren en andere partijen waren niet tevreden over de antwoorden van de wethouder en hebben daarom een interpellatieverzoek ingediend die op 3 november is behandeld. Dit houdt in dat de wethouder Gerrie Elfrink moest uitleggen hoe de behandeling van bomenkap in het Spijkerkwartier is misgegaan. De oppositie was niet tevreden met de uitleg van de wethouder en heeft een motie van afkeuring ingediend over zijn optreden en de communicatie rond Spijkerkwartier. Deze motie is verworpen.

Gerelateerd nieuws

Natuur behouden in Arnhem

We maken ons zorgen over het verdwijnen van groen in Arnhem. Daarom hebben we een motie ingediend om groen in Arnhem te behou...

Lees verder

Kappen met kappen

Op de raadsvergadering van maandag 10 november heeft raadslid Leo de Groot van de Arnhemse PvdD fractie vragen gesteld over b...

Lees verder