Geen carbid met oud en nieuw


Initi­a­tief­voorstel aange­nomen!

19 december 2020

Die melkbussen kunnen gebruikt worden voor het vervoer van sojamelk: in de gemeenteraad van 16 december, nog nét op tijd voor de jaarwisseling, is besloten om naast het landelijke vuurwerkverbod, ook carbidschieten te verbieden. Eerder berichtten we hier al over, nu is het definitief: oudejaar kan zonder geknal verlopen. Goed nieuws voor dieren, goed nieuws voor de zorgmedewerkers op de spoedeisende hulp!