Uitvoe­rings­agenda Dieren­welzijn


27 september 2016

Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft de gemeenteraad van Arnhem ingestemd met de eerste uitvoeringsagenda dierenwelzijn. In deze notitie staan 30 actiepunten ter verbetering van dierenwelzijnsbeleid. De PvdD heeft daarnaast een aantal moties en amendementen ingediend om het voorstel verder aan te scherpen. Helaas was niet voor al deze voorstellen voldoende steun.

Gisteren is tijdens de raadsvergadering de eerste uitvoeringsagenda dierenwelzijn van gemeente Arnhem aangenomen. De Partij voor de Dieren is tevreden dat nu dierenwelzijnsbeleid in Arnhem op de agenda staat. Het voorstel houdt ook in dat er jaarlijks een evaluatie komt, en biedt ook ruimte voor jaarlijkse aanscherping. Ook tijdens de behandeling van de Algemene subsidieverordening werkte het dierenwelzijnsbeleid door. Een voorstel van de Partij voor de Dieren om geen bont toe te staan bij gesubsidieerde modefestivals is ook aangenomen.

Leo de Groot, fractievoorzitter PvdD Arnhem: "De Arnhemse Partij voor de Dieren is al sinds het begin bezig met de dierenwelzijnsnota. Geregeld hebben wij overlegd met de wethouder en ambtenaar dierenwelzijn en input en verbeteringen aangedragen, bijvoorbeeld over in het wild levende dieren. Ook inwoners en diverse organisaties hebben suggesties voor de dierenwelzijnsnota aangedragen. Daarmee hebben we in Arnhem een goede start gemaakt met het verbeteren van dierenwelzijn."

Toch vinden wij dat het nog beter kan. Tijdens de MJPB (Meerjaren Programmabegroting) zal een voorstel gedaan worden om budget vrij te maken voor dierenwelzijn. Daaruit kan onder andere een bijdrage aan de dierenartskosten voor minima of andere initiatieven ter verbetering van dierenwelzijn worden gefinancierd. Dierenwelzijn staat nu echt op de kaart.

Gerelateerd nieuws

Maatregelen tegen geluidsoverlast en geen evenementen met bont in Arnhem

Tijdens de raadsvergadering van 26 september hebben wij een aantal grote successen geboekt. De uitvoeringsagenda dierenwelzij...

Lees verder

Plan B voor Arnhem

Plan B voor Arnhem Download hier het verkiezingsprogramma als PDF De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in ...

Lees verder