Maat­re­gelen tegen geluids­overlast en geen evene­menten met bont in Arnhem


27 september 2016

Tijdens de raadsvergadering van 26 september hebben wij een aantal grote successen geboekt. De uitvoeringsagenda dierenwelzijn is aangenomen. Nu heeft Arnhem voor het eerst een dierenwelzijnsagenda. Ook zijn een aantal van onze moties en amendementen aangenomen. Dankzij een motie gaat het college bekijken hoe voortaan grenzen gesteld kunnen worden aan geluidsoverlast tijdens evenementen en feestdagen. Ook worden evenementen met bont niet meer gefinancierd.

Bij de Algemene Plaatselijke Verordening hebben wij een motie ingediend waarin wij aangeven dat er een grens moet worden gesteld aan geluidsoverlast. Tijdens evenementen en feestdagen in Arnhem is er geen maximum aan de hoeveelheid geluid die geproduceerd mag worden. Dit kan leiden tot grote geluidsoverlast en in sommige gevallen zelf gehoorschade. Onze motie om dit te veranderen is aangenomen. Er wordt nu actie ondernomen om een limiet te stellen aan de hoeveelheid geluid die geproduceerd mag worden tijdens evenementen en feestdagen. Dit voorkomt extreme geluidsoverlast.

Evenementen met bont horen niet gesubsidieerd te worden. Bont is niet meer van deze tijd. Daarom hebben wij een amendement bij de Algemene Subsidieverordening ingediend. Ook dit amendement is aangenomen. Als een mode-evenement in Arnhem subsidie aanvraagt dan kan dankzij ons amendement geen promotie of verkoop van bont meer plaatsvinden.

Gerelateerd nieuws

PvdD tegen woningbouw in Meinerswijk

Er zijn plannen om woningen te bouwen in rust- en natuurgebied Meinerswijk. De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente va...

Lees verder

Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn

Tijdens de raadsvergadering van 26 september heeft de gemeenteraad van Arnhem ingestemd met de eerste uitvoeringsagenda diere...

Lees verder