Update: ja-ja sticker komt defi­nitief naar Arnhem!


Raads­voorstel met ruime meer­derheid aange­nomen

29 maart 2023

Al vanaf 2016 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren aandacht gevraagd voor de mogelijkheid om de ja/ja-sticker voor reclamedrukwerk in te voeren. In de jaren die volgden waren er juridische procedures waar we op moesten wachten. Wij zijn heel blij dat het raadsvoorstel nu met ruime meerderheid is aangenomen. We begrijpen de keuze om huis-aan-huis-bladen buiten het opt-insysteem te houden. Anders zou bijvoorbeeld niet aan de actieve informatieplicht van de gemeente voldaan kunnen worden.

Complimenten aan onze wethouder voor zijn inzet waardoor in de toekomst veel onnodig papiergebruik voor reclamedrukwerk voorkomen kan worden. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter milieu en worden kosten en onnodige verspreiding voorkomen. Dank daarvoor.

Gerelateerd nieuws

Initiatiefvoorstel ‘Vergoeding bij wijzigen geslachtsregistratie’

Samen met D66 en GroenLinks hebben wij een initiatiefvoorstel aan de raad gepresenteerd. Daarmee zouden de kosten voor trans,...

Lees verder

Zie je hittestress bij dieren?

Het wordt de komende dagen tropisch warm. Deze hoge temperaturen hebben ernstige gevolgen voor dieren in de veehouderij. De d...

Lees verder