Vaste ophaal­dagen grofvuil moeten terug­komen


Motie PvdD aange­nomen

11 november 2020

De gemeente Arnhem gaat onderzoeken of er net als voorheen een aantal vaste ophaaldagen voor grofvuil kunnen worden ingesteld. Mensen zonder auto kunnen dan ook weer gratis van hun grofvuil af. Een motie daarover van PvdD, Arnhem Centraal en Arnhemse Ouderenpartij is op 11 november 2020 aangenomen.

Bij ondergrondse containers wordt vaak grofvuil achtergelaten. Het past er niet in en ze zijn er ook niet voor bedoeld. Veelal blijft de handhaving beperkt tot het aanbrengen van een waarschuwingssticker, want "de dader ligt op het kerkhof".

Mensen zonder auto worden ook benadeeld door de huidige regeling waarbij het grofvuil gratis weggebracht kan worden, maar tegen betaling op afspraak wordt opgehaald.

Tenslotte is een systeem met vaste ophaaldagen bevorderlijk voor het hergebruik. Vaak zitten er nog bruikbare spullen tussen. Deze kunnen dan door derden worden opgehaald "voor de vuilniswagen uit".

Bij de behandeling van de gemeentebegroting voor 2021 heeft de Partij voor de Dieren daarom samen met Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij een motie ingediend om vaste ophaaldagen voor grofvuil terug te brengen. We moeten nu afwachten met welk concreet voorstel het college gaat komen.


foto Petra Solajava