Carbid­schieten net zo gevaarlijk en lawaaiig als vuurwerk


Partij voor de Dieren wil verbod in Arnhem

26 november 2020

Op 13 november besloot het kabinet om voor oudejaar 2020 een algeheel vuurwerkverbod af te kondigen in verband met de coronacrisis. De bedoeling van dit verbod is, te voorkomen dat de druk op hulpdiensten en SEH's in ziekenhuizen in de nieuwjaarsnacht te groot wordt. Deze diensten staan immers al onder hoge druk. De Partij voor de Dieren Arnhem strijdt al jaren voor een vuurwerkverbod en is daarom heel blij met dit besluit. Zeker omdat onze aangenomen motie over een vuurwerkverbod dit jaar nog niet wordt uitgevoerd.

Helaas valt het lawaaiige en gevaarlijke carbidschieten er niet onder, omdat dit volgens de wet geen vuurwerk is. In de media wordt veel positieve aandacht gegeven aan carbidschieten als alternatief voor vuurwerk, en de verwachting is dat veel mensen dit ook zullen aangrijpen. In Arnhem is carbidschieten verboden, behalve op oudejaarsdag tussen 10 en 18u. We stelden vragen aan de burgemeester. Hij denkt met de huidige regels goed te kunnen handhaven tegen illegaal carbidschieten en vindt een totaalverbod op carbid niet nodig.

Het tot ontploffing brengen van dit spul is echt risicovol, zeker als het door onervaren personen wordt gedaan. In 2019 was 6% van de letsels met oudejaar het gevolg van carbidschieten. Ook is de knal veel luider dan met (tot op heden legaal) vuurwerk toegestaan is, waardoor mensen, huisdieren en dieren in het wild ernstig verstoord kunnen worden of gehoorschade kunnen oplopen. De burgemeester is het op dit punt met ons eens.

Aanpassen van de APV (de algemene plaatselijke verordening) zodat carbidschieten helemaal verboden wordt acht hij voor komende oudejaarsviering niet haalbaar. Ook vindt hij dat het niet echt nodig is. Immers het mag nu alleen op oudejaarsdag overdag en dan onder strikte voorwaarden. Bovendien is er in het kader van de coronabestrijding een samenscholingsverbod. Dit zijn alles bij elkaar voldoende om op te treden tegen incidenten met carbidschieten volgens de burgemeester. Ook merkte hij op dat er tot op heden nog geen incidenten met carbidschieten in Arnhem zijn geweest en zegde toe te gaan uitdragen dat het onwenselijk en gevaarlijk is om te gaan carbidschieten, en dat het verboden is buiten de toegestane uren op oudejaarsdag.

Leo de Groot vroeg de burgemeester naar de mogelijkheid om via de corona-wet te verordenen dat carbidschieten verboden wordt, maar de burgemeester achtte dit niet nodig. Diverse andere fracties in de raad reageerden sceptisch. Immers er is nu wel degelijk meer belangstelling voor carbid; hoe gaat de burgemeester het standpunt over carbidschieten uitdragen? En is er geen sprake van een grijs gebied tussen vuurwerkverbod en carbid-regels?

De Partij voor de Dieren is voorstander van het schrappen van het uitzonderingsartikel in de APV zodat een totaalverbod op carbidschieten in de gemeente Arnhem tot stand komt. Daar gaan we aan werken zodat we snel van het carbidschieten af zijn.

De vragen zijn hier te lezen, bij punt 6

De vragen van Leo en de antwoorden van de burgemeester zijn hier te beluisteren, ongeveer vanaf minuut 45.

---

foto door PexelsGerelateerd nieuws

Vaste ophaaldagen grofvuil moeten terugkomen

De gemeente Arnhem gaat onderzoeken of er net als voorheen een aantal vaste ophaaldagen voor grofvuil kunnen worden ingesteld...

Lees verder

Onrust over bomenkap in Klarenbeek

Wederom is er veel onrust ontstaan onder Arnhemmers over plannen voor bomenkap, ditmaal in Park Klarenbeek. Leo de Groot wil ...

Lees verder