Verbod op plastic tassen


9 juli 2015

Vanaf januari 2016 mogen er geen gratis plastic tasjes verstrekt worden. Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen gesteld aan gemeente Arnhem. Wij willen weten hoe gemeente Arnhem dit gaat communiceren naar burgers en ondernemers. Ook willen wij duidelijkheid over hoe dit verbod gehandhaafd zal worden.

In de landelijke politiek is besloten dat het per 1 januari 2016 voor winkeliers en marktkooplui verboden is om gratis plastic tassen te verstrekken. De Partij voor de Dieren juicht dat toe, omdat dit zal leiden tot minder plastic afval. Veel van het plastic afval komt in de natuur of zee terecht en leidt tot milieuvervuiling. Dieren eten plastic afval op en kunnen hierdoor sterven.

Vandaag hebben wij schriftelijke vragen aan het Arnhemse college gesteld over dit aankomende verbod. Wij willen weten of de gemeente dit verbod gaat communiceren naar winkeliers en burgers. Verder hebben wij gevraagd hoe de gemeente van plan is dit verbod te handhaven. Wij willen dat huishoudens een duurzame stoffen tas krijgen met informatie over plastic afval, zodat mensen gestimuleerd worden minder plastic tassen te gebruiken. Daarom hebben wij aan de gemeente gevraagd dit als een van de opties te bekijken.

Raadslid Leo de Groot van de Partij voor de Dieren gemeente Arnhem "het is goed dat er nu een verbod komt op plastic tassen. Hopelijk worden mensen hierdoor gestimuleerd om minder plastic afval te produceren. Ik zal erop toezien dat gemeente Arnhem dit goed oppakt zodat burgers en winkeliers op het verbod voorbereid zijn."

Gerelateerd nieuws

Arnhem verbiedt oplaten ballonnen

Arnhem gaat het oplaten van ballonnen bij evenementen verbieden. We hebben gisteren een motie ingediend om massaal oplaten va...

Lees verder

PvdD wil park Klarenbeek inrichten samen met de stad

In de zomernota van gemeente Arnhem staat dat de oude gemeentewerf in park Klarenbeek gesloopt wordt en de grond gesaneerd. E...

Lees verder