Dieren­welzijn in het Arnhemse evene­men­ten­beleid


27 mei 2015

Gisteren is de Arnhemse evenementenvisie in de gemeenteraad besproken. Onze motie om dierwelzijn tijdens evenementen te garanderen is door de raad aangenomen. PvdD Raadslid Leo de Groot is erg tevreden. Dierenwelzijn is nu onderdeel van het evenementenbeleid.

Gisteren is de evenementenvisie besproken in de gemeenteraad van Arnhem. Wij willen dat het welzijn van dieren gegarandeerd is tijdens evenementen. Daarom hebben we een motie ingediend om dierenwelzijn als voorwaarde te stellen voor het verlenen van een evenementenvergunning. Deze motie is door de gemeenteraad aangenomen.

In de landelijke wetgeving is vastgelegd dat dieren, zolang het geen overstijgend doel dient, vrij moeten zijn van: Dorst, honger en onjuiste voeding. Geen fysiek of fysiologisch ongerief hebben. Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes. Geen angst of chronische stress hebben en dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen. Nu worden deze dierenwelzijneisen een voorwaarde bij een vergunningaanvraag voor een evenement waarin dieren worden gebruikt ter vermaak van mensen.

Wij zijn erg blij met dit resultaat. Bij een vergunningaanvraag wordt er voortaan rekening gehouden met dierenwelzijn. Ook kan een vergunning geweigerd worden als het vermoeden heerst dat dierenwelzijn in het geding is. Verder zal de gemeente terughoudend zijn dieren in te zetten ter vermaak van mensen bij zelf georganiseerde of gesubsidieerde evenementen.

Gerelateerd nieuws

Vleermuizen en broedende duif beschermd bij bomenkap Schelmseweg

Op Schelmseweg worden twintig bomen gekapt. Dit terwijl het kapseizoen voorbij is en men tijdens een inspectie vleermuizen en...

Lees verder

Arnhem verbiedt oplaten ballonnen

Arnhem gaat het oplaten van ballonnen bij evenementen verbieden. We hebben gisteren een motie ingediend om massaal oplaten va...

Lees verder