Vragen over het sluiten van winkel­deuren


Indiendatum: feb. 2016

Artikel 44 vragen over het sluiten van winkeldeuren

Arnhem maakt serieus werk van duurzame energie. Zonnevelden, windturbines, high tech duurzame ontwikkelingen op Kleefse Waard en Arnhems Buiten, er zijn veel goede ontwikkelingen. Helaas blijven in Arnhem op het gebied van energiebesparing nog veel kansen liggen.

Vorige week zaterdag (23-01-2016) stond in de Volkskrant het artikel 'Winkel is liever gastvrij dan milieubewust'. In dit artikel worden gemeenten opgeroepen iets te doen tegen de grote hoeveelheid energie die in de lucht verdwijnt door open winkeldeuren.

Veel winkeliers houden hun deuren gedurende openingstijden standaard open, ook in de winter. Daarmee stoken ze voor de straat. Als winkeliers hun deur dichtdoen of kiezen voor schuifdeuren, kunnen ze zo'n 40% besparen op energieverbruik. Winst voor portemonnee én klimaat, want onderzoekers uit Cambridge berekenden dat een dichte winkeldeur een jaarlijkse besparing tot 10 ton CO2 kan opleveren.

Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant heeft de Partij voor de Dieren een rondje gemaakt langs winkels in het centrum van Arnhem. Onze conclusie is dat ook in onze binnenstad bijna alle winkeldeuren openstaan, onder deze schriftelijke vragen vindt u enkele foto's hiervan. Open winkeldeuren passen volgens de Partij voor de Dieren niet bij een gemeente die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat in de winter openstaande winkeldeuren niet passen in een stad met ambitieuze klimaat- en energiedoelen?
  2. In het artikel in de Volkskrant lezen we dat gemeenten volgens minister Blok zelf regels kunnen invoeren om winkeliers te dwingen de deuren te sluiten. Is het college bekend met deze regels en is het college bereid om deze regels in te voeren?
  3. In sommige gemeenten is geopperd om in de APV een artikel op te nemen, dat het winkeliers verbiedt om de deuren van winkels in de winter of wanneer de buitentemperatuur laag is continue geopend te hebben. Toevoeging van zo'n artikel zou in lijn zijn met de Wet milieubeheer en de uitspraak van de Hoge Raad inzake energiebesparing door detailhandelsbedrijven. Wat vindt het college ervan om een dergelijk artikel in de Arnhemse APV op te nemen?
  4. In de gemeente Amsterdam worden winkeliers ondersteund bij het afsluiten van de deuren. De gemeente staat daar garant voor de helft van de lening die winkeliers moeten afsluiten om automatisch open- en dichtgaande deuren te plaatsen. Hoe staat het college tegenover een dergelijke maatregel?
  5. Agentschap NL heeft een factsheet Energie ontwikkeld voor winkeliers: Besparen? - Kijk eens naar uw entree!. Door sommige gemeenten wordt deze factsheet verspreid onder de winkeliers. Hoe staat het college er tegenover om deze factsheet te verspreiden in Arnhem?
  6. Uit beantwoording van schriftelijke Kamervragen uit 2007 blijkt dat gemeenten ook het recht hebben om winkeliers aan te spreken op het dicht doen van de deuren. Ondernemingen zijn immers verplicht op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel Arnhemse bedrijven zijn de afgelopen 2 jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer?
  7. Is bij dergelijke controles ook gekeken naar openstaande deuren? Wat gaat het college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende maatregelen beter te controleren?
  8. Is het college bereid om ook andere energieverspillende praktijken tegen het licht te houden, zoals terrasverwarming, een openluchtijsbaan bij +15°C of dag en nacht verlichting laten branden in (kantoor)panden?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Indiendatum: feb. 2016
Antwoorddatum: 1 mrt. 2016

Inleiding
In het programma New energy made in Arnhem zijn ambities en acties opgenomen om 1,5 % energie te besparen per jaar.

Een van de acties uit New energy made in Arnhem is om bedrijven en instellingen te stimuleren om slagen te maken op het vlak van energiebesparen. Hiervoor werkt de gemeente samen met de ODRA, de Rijn en IJssel energie coöperatie, het georganiseerd bedrijfsleven en diverse partijen uit de stad(bijvoorbeeld partners van energie made in Arnhem). Voor de winkels stemt de gemeente dit af met Platform Binnenstad Arnhem.

Vraag 1:
Is het college het met ons eens dat in de winter openstaande winkeldeuren niet passen in een stad met ambitieuze klimaat- en energiedoelen?

Antwoord:
Wij zijn het met u eens dat ook bij winkels nog energie te besparen is. Het is per winkel verschillend waar hiervoor de grootste kansen liggen. Bij de entree van de winkels is zeker winst te behalen. Veel winkels hebben een luchtgordijn, wat al effectief is voor het besparen van energie. Een dergelijk luchtgordijn is niet zichtbaar van buitenaf, maar wel goed voelbaar. Een luchtgordijn kan geïnstalleerd worden met of zonder automatische entreedeur. Een openstaande deur betekent daarmee niet altijd dat een winkel niet energiezuinig is. Daarbij, niet bij alle winkels is het mogelijk om een automatische entreedeur te plaatsen.

Er zijn in Arnhem eerder acties uitgevoerd om winkeliers bewust te maken op hun energiebesparingsmogelijkheden. Om meerdere redenen had een actie in de Bakkerstraat beperkt resultaat. Klimaatroute heeft diverse Arnhemse winkels gericht benaderd, geadviseerd en geholpen met het nemen van maatregelen.

Vraag 2:
In het artikel in de Volkskrant lezen we dat gemeenten volgens minister Blok zelf regels kunnen invoeren om winkeliers te dwingen de deuren te sluiten. Is het college bekend met deze regels en is het college bereid om deze regels in te voeren?

Antwoord:
Niet bij alle winkels is het mogelijk of het meest effectief om de deur te sluiten. Het dwingen om deuren te sluiten is bijvoorbeeld niet wenselijk als een winkel geïnvesteerd heeft in een goed functionerend luchtgordijn. Om die reden gaan we u geen voorstel doen het sluiten van de winkeldeuren in de APV op te nemen.

Vraag 3:
In sommige gemeenten is geopperd om in de APV een artikel op te nemen, dat het winkeliers verbiedt om de deuren van winkels in de winter of wanneer de buitentemperatuur laag is continue geopend te hebben. Toevoeging van zo'n artikel zou in lijn zijn met de Wet milieubeheer en de uitspraak van de Hoge Raad inzake energiebesparing door detailhandelsbedrijven. Wat vindt het college ervan om een dergelijk artikel in de Arnhemse APV op te nemen?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4:
In de gemeente Amsterdam worden winkeliers ondersteund bij het afsluiten van de deuren. De gemeente staat daar garant voor de helft van de lening die winkeliers moeten afsluiten om automatisch open- en dichtgaande deuren te plaatsen. Hoe staat het college tegenover een dergelijke maatregel?

Antwoord:
Er bestaan diverse financieringsmogelijkheden voor ondernemers voor het nemen van energie besparende maatregelen. Deze brengen we ook onder de aandacht bij Platform Binnenstad Arnhem. Mochten er alsnog problemen zijn met de financiering van energie besparende maatregelen, dan komen andere financieringsmogelijkheden in beeld. Garant staan voor een deel van de lening kan daarbij een van de te onderzoeken opties zijn.

Vraag 5:
Agentschap NL heeft een factsheet Energie ontwikkeld voor winkeliers: Besparen? - Kijk eens naar uw entree!. Door sommige gemeenten wordt deze factsheet verspreid onder de winkeliers. Hoe staat het college er tegenover om deze factsheet te verspreiden in Arnhem?

Antwoord:
De factsheet "Energie besparen? - Kijk eens naar uw entree!" van AgentschapNL is een goed hulpmiddel voor de bedrijven waar een automatische entreedeur met luchtgordijn een optie is. Wij brengen deze factsheet onder de aandacht bij Platform Binnenstad Arnhem.

Vraag 6:
Uit beantwoording van schriftelijke Kamervragen uit 2007 blijkt dat gemeenten ook het recht hebben om winkeliers aan te spreken op het dicht doen van de deuren. Ondernemingen zijn immers verplicht op basis van de Wet Milieubeheer energiemaatregelen te treffen die zichzelf binnen vijf jaar terugverdienen. De gemeente ziet toe op toepassing van de wet. Hoeveel Arnhemse bedrijven zijn de afgelopen 2 jaar gecontroleerd op naleving van energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer?

Antwoord:
De omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert op naleving van de energiemaatregelen uit de Wet Milieubeheer. Dit gebeurt al meerdere jaren bij grootverbruikers en vanaf 2015 ook bij een aantal specifieke branches (middelgroot- en grootverbruikers) waar veel energie-besparingspotentieel zit. Het is niet mogelijk om binnen de beschikbare middelen en capaciteit alle bedrijven te controleren op het nemen van energiebesparende maatregelen. De ODRA combineert het meestal met de milieu-controles. De meeste winkels worden niet bezocht in het kader van milieu-controles; enerzijds omdat kleinere detailhandelzaken niet onder de Wet milieubeheer vallen en anderzijds omdat de winkels die wel onder de Wet milieubeheer vallen, vaak kleinverbruikers zijn. De verplichting om energiebesparende maatregelen door te voeren, geldt niet voor kleinverbruikers. Daarom controleert de ODRA deze niet op energie besparende maatregelen. De detailhandelzaken die onder de categorie middelgroot/grootverbruikers vallen, worden gecontroleerd en energie is dan een aspect dat met die controle wordt meegenomen.

Vraag 7:
Is bij dergelijke controles ook gekeken naar openstaande deuren? Wat gaat het college doen om de naleving van de Wet Milieubeheer inzake de energiebesparende maatregelen beter te controleren?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 6.

Vraag 8:
Is het college bereid om ook andere energieverspillende praktijken tegen het licht te houden, zoals terrasverwarming, een openluchtijsbaan bij +15°C of dag en nacht verlichting laten branden in (kantoor)panden?

Antwoord:
Het is van belang om goed te bekijken wat het meest effectief is en hoe een bedrijf of instelling het beste geholpen wordt om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze benadering geldt ook voor andere initiatieven in de stad waarbij we kansen zien voor energiebesparing.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over zonnepanelen en welstand

Lees verder

Mondelinge vragen over verwijderen acacia met roundup

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer