Schif­te­lijke vragen Afval in parken


Indiendatum: 25 jul. 2023

Geacht College,

Rondzwervend afval en hondenpoep. Het is een bron van ergernis voor veel mensen. Ook in de Arnhemse stadsparken speelt dit probleem. De Partij voor de Dieren vind dat juist in parken extra aandacht zou moeten zijn voor een frisse en schone omgeving. Wij zijn van mening dat goede beschikbaarheid van prullenbakken en houders met hondenpoepzakjes helpen om vervuiling van de parken te voorkomen. Op verschillende locaties in parken zijn prullenbakken en poepzakjes beschikbaar. Echter niet overal, niet in alle parken, en ook niet altijd op de meest logische plaatsen.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:
1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de beschikbaarheid van poepzakjes en de aanwezigheid van vuilnisbakken in parken ongewenste vervuiling kan voorkomen?

2. De verantwoordelijkheid voor het plaatsen en vullen van hondenpoepzakjesdispensers in de wijken ligt bij de wijkbewoners. Geldt dat ook voor stadsparken?

3. Is het college bereid om bij de ingang(en) van alle parken een dispenser met hondenpoepzakjes te plaatsen?

4. Zeker op zonnige en drukke dagen zitten vuilnisbakken in parken al snel vol. Worden vuilnisbakken vaker geleegd op deze dagen, of is er een vast schema?

5. Op de gemeentelijke kaart waarop afvalbakken worden weergegeven, valt het op dat in de hele wijk ‘t Broek maar 1 afvalbak heeft. Kunnen daar bakken bij, en zo nee waarom niet?

6. Is het college bereid de hoeveelheid afvalbakken in parken uit te breiden naar logische locaties, bijvoorbeeld daar waar een bankje staat?

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Hittestress en verbrande hondenpootjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer