Schrif­te­lijke vragen Hitte­stress en verbrande honden­pootjes


Indiendatum: 24 jul. 2023

Geacht College,

Met steeds vaker extreme warmte wordt het belang van klimaatadaptatie steeds groter. Er zijn verschillende manieren om de leefomgeving van mens en dier aan te passen, om onaangename of zelfs gevaarlijke hitte te voorkomen. Bij materiaalkeuze voor bestrating kan worden gekozen voor verschillende materialen. De Partij voor de Dieren wil graag weten welke keuzes Arnhem maakt en waar nog verbetering mogelijk is.

Daarom heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is er specifiek beleid op hittestress en de keuze voor bepaalde type bestrating of beplanting bij vernieuwde bestrating of andere projecten?

2. Wordt ook actief bestrating vervangen, of alleen wanneer er toch al een project in gang gezet wordt, zoals werkzaamheden aan riolering of herinrichting van straten en pleinen?

3. Is het college bekend met het feit dat honden in Arnhem hun pootjes verbranden aan de bestrating wanneer deze te warm wordt?

4. Wordt bij de keuze van materiaal bij aanleg van stoep/voetgangersgebied ook specifiek rekening gehouden met het gebruik door wandelaars met honden?

5. De beste manier om hittestress en warme oppervlakken of objecten te voorkomen is het creƫren van schaduw en de aanwezigheid van groen. Is de afwezigheid van schaduw in straten aanleiding om bomen te plaatsen op specifieke plekken?

6. Wordt overal waar groen kan worden ingericht ipv gebruik van verharding ook gekozen voor halfverharding of groen? Ziet het college nog verbetering, bijvoorbeeld door verharding bij vluchtheuvels en rotondes te vervangen?

7. Arnhem maakt gebruik van een hittekaart. Maar op die kaart is niet te zien waar eenvoudig verbetering zou kunnen worden gerealiseerd. Kan voor heel Arnhem een inventarisatie gedaan worden waar mogelijk nog extra vergroening kan worden gerealiseerd, zodat op termijn deze locaties aangepast kunnen worden?

Leo de Groot

Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen vuurwerk bij evenementen

Lees verder

Schiftelijke vragen Afval in parken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer