Schrif­te­lijke vragen Ganzen bij de Rijkers­woerdse Plassen


Indiendatum: 11 aug. 2020

1. Zijn er nog Agrilasers in gebruik, bij bewoners of beheerders? Zo nee, waar zijn deze dan nu?

Het college hecht, zoals u terecht opmerkt, veel belang aan een diervriendelijke manier van het bestrijden van de ervaren overlast van ganzen rondom de Rijkerswoerdse Plassen. Het gebruik van de agrilaser is een diervriendelijke methode. Deze methode wordt dan ook nog toegepast. Het gebruik ervan is beperkt tot de beheerders van het gebied. Verder staat er een agrilaser op het beheergebouw.

2. (vraag 2 bestaat niet)

3. Klopt het dat het experiment mislukt is zoals het artikel suggereert? Wat is daarvan dan de reden?

Het feit dat de agrilaser nog steeds wordt gebruikt, geeft aan dat het college er nog steeds van overtuigd is dat deze diervriendelijke vorm van overlastbestrijding nuttig is. Aan de andere kant constateren wij ook dat de ervaren overlast niet volledig weg of over is. De kwalificatie of het experiment mislukt is laten wij derhalve aan De Gelderlander.

4. Is er een gemeenteambtenaar aangewezen die het gebruik bij de bewoners coördineert?

Aangezien er geen agrilaser in gebruik is bij bewoners is hier geen sprake van.

5. In het verleden is er sprake geweest van bijeenkomsten om de problematiek en overlast van
zowel de ganzen als het jagen te bespreken en afspraken te maken. Hoe verloopt het contact
tussen gemeente, beheerders en burgers momenteel?

Er staat een bijeenkomst gepland op 29 september met verschillende partijen om de problematiek opnieuw met elkaar te bespreken. Aanwezig daarbij zijn: Uiterwaarde (de organisatie die het gebied beheert), Gemeente Arnhem, Staatsbosbeheer, Park Lingezegen, Gemeente Overbetuwe en de Fauna Beheer Eenheid. De actualiteit en de ervaren overlast is een reden voor deze partijen om weer bij elkaar te zitten.

6. Wie is de verantwoordelijke gemeente voor het schoonhouden en bijv. maaien van de ligweides?
Dit gebied wordt beheerd door Uiterwaarde. Uiterwaarde zorgt voor het schoonhouden en maaien van de ligweides.

7. Zijn er afspraken gemaakt met de Gemeente Overbetuwe over de verantwoordelijkheid voor
beheer, gebruik en overlastbestrijding?
Nee, niet tussen de gemeenten onderling. Het beheer ligt bij Uiterwaarde.

8. Wordt de ganzenpoep apart opgeruimd of is het mogelijk om dit te gaan doen met bijvoorbeeld een afvalzuiger? (zie voor een voorbeeld voetnoot 2)
De ganzenpoep wordt reeds apart opgeruimd in opdracht van Uiterwaarde. Denk hierbij aan het
schoonzuigen, schoonmaken en frezen van het verblijfsgebied.

9. Kan het in het artikel genoemde bedrijf, of een gelijkwaardig bedrijf, ingeschakeld worden voor het verjagen van de ganzen?
Navraag bij Uiterwaarde leert dat verjagen richting de toekomst geen duurzame oplossing is. Een
bedrijf daarvoor inschakelen is nu daarom ook niet aan de orde. In de bijeenkomst van 29
september wil men in de volle breedte dit gebied bekijken.

10. In het artikel wordt gewag gemaakt van een gebrek aan coördinatie bij het tegengaan van overlast door ganzen bij de Rijkerswoerdse Plassen. Herkent u zich daarin?
Wij zijn van mening dat de samenwerking rondom deze problematiek beter kan. Dat is ook de
reden voor het overleg dat op 29 september plaatsvindt. Door gezamenlijk op te trekken en onze
kennis en kunde te delen, verwachten wij dat we op een diervriendelijke wijze de ervaren overlast
moeten kunnen beperken.

11. Bent u bereid een actievere rol te gaan spelen om te zorgen voor diervriendelijke
overlastbestrijding?
Zoals aangegeven hecht het college veel belang aan een diervriendelijke bestrijding van de
ervaren overlast. Dat standpunt zullen wij derhalve in alle situaties actief uitdragen.

Indiendatum: 11 aug. 2020
Antwoorddatum: 15 sep. 2020

1. Zijn er nog Agrilasers in gebruik, bij bewoners of beheerders? Zo nee, waar zijn deze dan nu?

Het college hecht, zoals u terecht opmerkt, veel belang aan een diervriendelijke manier van het bestrijden van de ervaren overlast van ganzen rondom de Rijkerswoerdse Plassen. Het gebruik van de agrilaser is een diervriendelijke methode. Deze methode wordt dan ook nog toegepast. Het gebruik ervan is beperkt tot de beheerders van het gebied. Verder staat er een agrilaser op het beheergebouw.

2. (vraag 2 bestaat niet)

3. Klopt het dat het experiment mislukt is zoals het artikel suggereert? Wat is daarvan dan de reden?

Het feit dat de agrilaser nog steeds wordt gebruikt, geeft aan dat het college er nog steeds van overtuigd is dat deze diervriendelijke vorm van overlastbestrijding nuttig is. Aan de andere kant constateren wij ook dat de ervaren overlast niet volledig weg of over is. De kwalificatie of het experiment mislukt is laten wij derhalve aan De Gelderlander.

4. Is er een gemeenteambtenaar aangewezen die het gebruik bij de bewoners coördineert?

Aangezien er geen agrilaser in gebruik is bij bewoners is hier geen sprake van.

5. In het verleden is er sprake geweest van bijeenkomsten om de problematiek en overlast van
zowel de ganzen als het jagen te bespreken en afspraken te maken. Hoe verloopt het contact
tussen gemeente, beheerders en burgers momenteel?

Er staat een bijeenkomst gepland op 29 september met verschillende partijen om de problematiek opnieuw met elkaar te bespreken. Aanwezig daarbij zijn: Uiterwaarde (de organisatie die het gebied beheert), Gemeente Arnhem, Staatsbosbeheer, Park Lingezegen, Gemeente Overbetuwe en de Fauna Beheer Eenheid. De actualiteit en de ervaren overlast is een reden voor deze partijen om weer bij elkaar te zitten.

6. Wie is de verantwoordelijke gemeente voor het schoonhouden en bijv. maaien van de ligweides?
Dit gebied wordt beheerd door Uiterwaarde. Uiterwaarde zorgt voor het schoonhouden en maaien van de ligweides.

7. Zijn er afspraken gemaakt met de Gemeente Overbetuwe over de verantwoordelijkheid voor
beheer, gebruik en overlastbestrijding?
Nee, niet tussen de gemeenten onderling. Het beheer ligt bij Uiterwaarde.

8. Wordt de ganzenpoep apart opgeruimd of is het mogelijk om dit te gaan doen met bijvoorbeeld een afvalzuiger? (zie voor een voorbeeld voetnoot 2)
De ganzenpoep wordt reeds apart opgeruimd in opdracht van Uiterwaarde. Denk hierbij aan het
schoonzuigen, schoonmaken en frezen van het verblijfsgebied.

9. Kan het in het artikel genoemde bedrijf, of een gelijkwaardig bedrijf, ingeschakeld worden voor het verjagen van de ganzen?
Navraag bij Uiterwaarde leert dat verjagen richting de toekomst geen duurzame oplossing is. Een
bedrijf daarvoor inschakelen is nu daarom ook niet aan de orde. In de bijeenkomst van 29
september wil men in de volle breedte dit gebied bekijken.

10. In het artikel wordt gewag gemaakt van een gebrek aan coördinatie bij het tegengaan van overlast door ganzen bij de Rijkerswoerdse Plassen. Herkent u zich daarin?
Wij zijn van mening dat de samenwerking rondom deze problematiek beter kan. Dat is ook de
reden voor het overleg dat op 29 september plaatsvindt. Door gezamenlijk op te trekken en onze
kennis en kunde te delen, verwachten wij dat we op een diervriendelijke wijze de ervaren overlast
moeten kunnen beperken.

11. Bent u bereid een actievere rol te gaan spelen om te zorgen voor diervriendelijke
overlastbestrijding?
Zoals aangegeven hecht het college veel belang aan een diervriendelijke bestrijding van de
ervaren overlast. Dat standpunt zullen wij derhalve in alle situaties actief uitdragen.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Verzoek GGD’s en veiligheidsregio’s aan de Minister van VWS over uitbreiding bevoegdheden in verband met bron- en contactonderzoek

Lees verder

Schriftelijke vragen watertappunten opnemen in overige planvorming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer