Schrif­te­lijke vragen water­tap­punten opnemen in overige plan­vorming


Indiendatum: 14 sep. 2020

1. Hoeveel watertappunten zijn gerealiseerd als uitvloeisel van deze motie?

Vorig jaar zomer zijn, overigens niet alleen als uitvloeisel van deze motie, in de binnenstad 7 nieuwe watertappunten gerealiseerd; zie nevenstaand kaartje. Dit is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen Vitens en gemeenten, genaamd "Join the Pipe".

Het totaalaanbod van openbare tappunten is ook te vinden op: https://drinkwaterkaart.nl/waa...

2. Hoeveel worden er binnenkort gerealiseerd?

Afgelopen jaar heeft de focus voor het aanbieden van gratis tapwater vooral op de binnenstad gelegen. Het aanbod hiervan lijkt nu redelijk dekkend te zijn. In het verlengde hiervan willen we nu kijken naar locaties buiten de binnenstad. Op kansrijke plaatsen waar zich ontwikkelingen voordoen zullen we hierover afspraken met ontwikkelaars maken. Hoeveel locaties dit zijn valt nu nog niet te zeggen.

3. Bij hoeveel projecten van de gemeente en derden is het realiseren van een watertappunt
onderdeel geweest van het planvormingsproces?
De bovengenoemde locaties zijn niet projectgebonden, maar zijn als een op zichzelf staand project gerealiseerd. In het verlengde hiervan zijn we bezig om op kansrijke locaties, gekoppeld aan ontwikkelingen, nu ook tappunten te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het Cobercokwartier en Winkelcentrum Schuytgraaf.

4. Welke afwegingen zijn toen gemaakt?
Bij de reeds gerealiseerde tappunten in de openbare ruimte is ingeschat of hiermee voldaan is aan de behoefte voor gratis tapwater. Voor de binnenstad lijkt dit aanbod nu dekkend. Bij deze afweging spelen vanzelfsprekend ook de beheerkosten een rol (periodieke kwaliteitscontrole, verhelpen storingen, afsluiting in de winter, etc.). Bij de geplaatste 7 tappunten via het project "Join the Pipe" zijn de locaties gekozen in samenspraak met de binnenstadplatforms 6811 en SBA. Voorwaarde voor het samenwerkingsproject, inclusief cofinanciering door Vitens, was een gestandaardiseerd tappunt. Dit voldoet aan de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en robuustheid.

5. Komen er één of meer watertappunten bij station Velperpoort?
Ja, bij Velperpoort is in de zomer van 2019 één tappunt van de NS geplaatst, vlak naast de trapopgang naar het perron (zie foto). Ook op Arnhem Centraal zijn tappunten door NS geplaatst, zowel aan de centrumzijde als aan de Sonsbeekzijde.

Indiendatum: 14 sep. 2020
Antwoorddatum: 17 nov. 2020

1. Hoeveel watertappunten zijn gerealiseerd als uitvloeisel van deze motie?

Vorig jaar zomer zijn, overigens niet alleen als uitvloeisel van deze motie, in de binnenstad 7 nieuwe watertappunten gerealiseerd; zie nevenstaand kaartje. Dit is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen Vitens en gemeenten, genaamd "Join the Pipe".

Het totaalaanbod van openbare tappunten is ook te vinden op: https://drinkwaterkaart.nl/waa...

2. Hoeveel worden er binnenkort gerealiseerd?

Afgelopen jaar heeft de focus voor het aanbieden van gratis tapwater vooral op de binnenstad gelegen. Het aanbod hiervan lijkt nu redelijk dekkend te zijn. In het verlengde hiervan willen we nu kijken naar locaties buiten de binnenstad. Op kansrijke plaatsen waar zich ontwikkelingen voordoen zullen we hierover afspraken met ontwikkelaars maken. Hoeveel locaties dit zijn valt nu nog niet te zeggen.

3. Bij hoeveel projecten van de gemeente en derden is het realiseren van een watertappunt
onderdeel geweest van het planvormingsproces?
De bovengenoemde locaties zijn niet projectgebonden, maar zijn als een op zichzelf staand project gerealiseerd. In het verlengde hiervan zijn we bezig om op kansrijke locaties, gekoppeld aan ontwikkelingen, nu ook tappunten te realiseren. Voorbeelden hiervan zijn het Cobercokwartier en Winkelcentrum Schuytgraaf.

4. Welke afwegingen zijn toen gemaakt?
Bij de reeds gerealiseerde tappunten in de openbare ruimte is ingeschat of hiermee voldaan is aan de behoefte voor gratis tapwater. Voor de binnenstad lijkt dit aanbod nu dekkend. Bij deze afweging spelen vanzelfsprekend ook de beheerkosten een rol (periodieke kwaliteitscontrole, verhelpen storingen, afsluiting in de winter, etc.). Bij de geplaatste 7 tappunten via het project "Join the Pipe" zijn de locaties gekozen in samenspraak met de binnenstadplatforms 6811 en SBA. Voorwaarde voor het samenwerkingsproject, inclusief cofinanciering door Vitens, was een gestandaardiseerd tappunt. Dit voldoet aan de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, hygiëne en robuustheid.

5. Komen er één of meer watertappunten bij station Velperpoort?
Ja, bij Velperpoort is in de zomer van 2019 één tappunt van de NS geplaatst, vlak naast de trapopgang naar het perron (zie foto). Ook op Arnhem Centraal zijn tappunten door NS geplaatst, zowel aan de centrumzijde als aan de Sonsbeekzijde.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Ganzen bij de Rijkerswoerdse Plassen

Lees verder

Schriftelijke vragen over motie groene tuinen voor nieuwe huurders

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer