Schrif­te­lijke vragen Invoering opt-in systeem voor ongea­dres­seerde brie­ven­bus­re­clame


Indiendatum: 17 nov. 2020

1. Wanneer kan de gemeenteraad het voorstel over het opt-in systeem en de wijziging van de APV tegemoet zien?

In het tweede kwartaal 2021 wordt de raad geïnformeerd over de mogelijkheden voor het verminderen van onnodig reclamedrukwerk via een ja/ja-sticker.

2. Welke invoerdatum is mogelijk volgens het college? Graag een motivatie.

Uit jurisprudentie over het opt-in-systeem blijkt dat er sprake moet zijn van een redelijke overgangstermijn. De branche moet kunnen anticiperen op de gewijzigde situatie. Het is van belang dat de gemeente ruim op tijd winkels, verspreiders, bewoners en andere betrokkenen informeert over de aanpassing van het bestaande systeem.

3. Zijn er andere redenen dan de hectiek rondom de Corona-crisis aan te wijzen voor de vertraging? Welke zijn dit dan?

Het plan om het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee/ja of nee/nee) om te draaien naar een nieuw, zogenoemde ‘opt-in-systeem’ (ja/ja-sticker) heeft vertraging opgelopen door het tijdelijk on-hold zetten van het uitzoeken van een aantal keuzes. Het gaat hierbij onder andere om de vraag wat wel en niet onder ongeadresseerd drukwerk valt, effectiviteit van het huidige systeem, verwachte milieuwinst, draagvlak onder bewoners en ondernemers, beschikbaarheid alternatieven voor ongeadresseerd drukwerk en inregelen handhaving. Deze laatste verschuift in een opt-in-systeem van de Stichting Reclame Code naar een taak van de gemeente en een redelijke overgangstermijn.

Hiermee is gewacht op uitspraken van het gerechtshof bij aangespannen zaken tegen verschillende gemeenten:
 Amsterdam heeft op 24 september 2019 het hoger beroep gewonnen, waarmee de ja/ja-sticker in Amsterdam vooralsnog rechtmatig is gebleken. Het Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen heeft bij de Hoge Raad beroep in cassatie ingesteld wat betekent dat de
rechtelijke stappen in de casus Amsterdam nog niet zijn afgerond. In het najaar van 2021 wordt
een uitspraak verwacht.
 In Utrecht is een kort geding aangespannen door DPG Media (voorheen Persgroep). De
gemeente Utrecht heeft dit kort geding in eerste instantie gewonnen (13 december 2019). DPG
Media is vervolgens in hoger beroep gegaan. Op 25 februari 2020 heeft het hof DPG Media in
het gelijk gesteld. Het huis-aan-huisblad mag voorlopig nog in Utrecht worden bezorgd, behalve
bij huizen met een nee/nee-sticker.
 Een uitspraak in het kort geding tussen de gemeente Rotterdam en de branche van 28 februari 2020 had als gevolg dat een overgangstermijn van twintig maanden moest worden gehanteerd. Dit vonnis is op 6 oktober 2020 in hoger beroep vernietigd (Gerechtshof Den Haag). Geoordeeld is dat de tijd tussen het besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening (12 december 2019) en de datum van invoering van het opt-in systeem (1 april 2021) niet te kort is voor het implementeren van het opt-in systeem en het aanpassen van de bedrijfsvoering van de branche. De branche heeft zich namelijk geruime tijd kunnen voorbereiden op de invoering van het opt-in systeem, omdat men al lang voor het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 had kunnen en moeten voorzien dat de gemeente het opt-in systeem zou gaan invoeren.

In het eerste halfjaar van 2021 worden de keuzes uitgewerkt en zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Indiendatum: 17 nov. 2020
Antwoorddatum: 15 dec. 2020

1. Wanneer kan de gemeenteraad het voorstel over het opt-in systeem en de wijziging van de APV tegemoet zien?

In het tweede kwartaal 2021 wordt de raad geïnformeerd over de mogelijkheden voor het verminderen van onnodig reclamedrukwerk via een ja/ja-sticker.

2. Welke invoerdatum is mogelijk volgens het college? Graag een motivatie.

Uit jurisprudentie over het opt-in-systeem blijkt dat er sprake moet zijn van een redelijke overgangstermijn. De branche moet kunnen anticiperen op de gewijzigde situatie. Het is van belang dat de gemeente ruim op tijd winkels, verspreiders, bewoners en andere betrokkenen informeert over de aanpassing van het bestaande systeem.

3. Zijn er andere redenen dan de hectiek rondom de Corona-crisis aan te wijzen voor de vertraging? Welke zijn dit dan?

Het plan om het bestaande stickersysteem voor het beperken van ongeadresseerd drukwerk (nee/ja of nee/nee) om te draaien naar een nieuw, zogenoemde ‘opt-in-systeem’ (ja/ja-sticker) heeft vertraging opgelopen door het tijdelijk on-hold zetten van het uitzoeken van een aantal keuzes. Het gaat hierbij onder andere om de vraag wat wel en niet onder ongeadresseerd drukwerk valt, effectiviteit van het huidige systeem, verwachte milieuwinst, draagvlak onder bewoners en ondernemers, beschikbaarheid alternatieven voor ongeadresseerd drukwerk en inregelen handhaving. Deze laatste verschuift in een opt-in-systeem van de Stichting Reclame Code naar een taak van de gemeente en een redelijke overgangstermijn.

Hiermee is gewacht op uitspraken van het gerechtshof bij aangespannen zaken tegen verschillende gemeenten:
 Amsterdam heeft op 24 september 2019 het hoger beroep gewonnen, waarmee de ja/ja-sticker in Amsterdam vooralsnog rechtmatig is gebleken. Het Koninklijk Verbond van Grafische
Ondernemingen heeft bij de Hoge Raad beroep in cassatie ingesteld wat betekent dat de
rechtelijke stappen in de casus Amsterdam nog niet zijn afgerond. In het najaar van 2021 wordt
een uitspraak verwacht.
 In Utrecht is een kort geding aangespannen door DPG Media (voorheen Persgroep). De
gemeente Utrecht heeft dit kort geding in eerste instantie gewonnen (13 december 2019). DPG
Media is vervolgens in hoger beroep gegaan. Op 25 februari 2020 heeft het hof DPG Media in
het gelijk gesteld. Het huis-aan-huisblad mag voorlopig nog in Utrecht worden bezorgd, behalve
bij huizen met een nee/nee-sticker.
 Een uitspraak in het kort geding tussen de gemeente Rotterdam en de branche van 28 februari 2020 had als gevolg dat een overgangstermijn van twintig maanden moest worden gehanteerd. Dit vonnis is op 6 oktober 2020 in hoger beroep vernietigd (Gerechtshof Den Haag). Geoordeeld is dat de tijd tussen het besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening (12 december 2019) en de datum van invoering van het opt-in systeem (1 april 2021) niet te kort is voor het implementeren van het opt-in systeem en het aanpassen van de bedrijfsvoering van de branche. De branche heeft zich namelijk geruime tijd kunnen voorbereiden op de invoering van het opt-in systeem, omdat men al lang voor het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2019 had kunnen en moeten voorzien dat de gemeente het opt-in systeem zou gaan invoeren.

In het eerste halfjaar van 2021 worden de keuzes uitgewerkt en zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over motie groene tuinen voor nieuwe huurders

Lees verder

Schriftelijke vragen Uitvoering motie Normen gezonde leefomgeving (19M11) en Schoneluchtakkoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer