Schrif­te­lijke vragen Vergroenen buiten­ruimte scholen


Indiendatum: 3 mrt. 2023

In Arnhem weten we dat vergroenen en klimaat adaptatie van groot belang zijn voor een toekomstbestendige stad. Dit geld ook voor de buitenruimte van scholen, naast dat het bijdraagt aan het welzijn en speelplezier van kinderen. Hoewel dit al langer Arnhemse ambities zijn, zijn nog niet alle schoolpleinen aangepakt. Als voorbeeld noemen wij graag de buitenruimte van de te renoveren Parcival school, waar op dit moment alleen budget is gereserveerd voor het herstellen van de tegels op het plein. Juist het renoveren van een schoollocatie is het aangewezen moment om de buitenruimte te vergroenen.

GroenLinks, PvdD en D66 zijn van mening dat het vergroenen van schoolpleinen niet alleen bijdraagt aan een gezondere en aantrekkelijkere leeromgeving, leefomgeving, buitenspelen en creativiteit, maar ook aan het verminderen van hittestress en het bevorderen van de biodiversiteit. GroenLinks, PvdD en D66 hebben daarom de volgende vragen:

1. Op welke manier worden schoolpleinen in Arnhem op dit moment vergroend en klimaat adaptief gemaakt? En hoe wordt er samengewerkt met scholen en buurtbewoners om dit te stimuleren?

Het initiatief voor het vergroenen (en klimaatadaptiever maken) van het schoolplein ligt bij de scholen. De scholen werken doorgaans samen met Natuurcentrum Arnhem voor de ontwikkeling van een ontwerp en maken gebruik van onze subsidieregeling voor de realisatie. De ouders van de schoolkinderen zijn in de regel betrokken bij aanleg en beheer. Buurtbewoners worden wisselend betrokken, dat is aan de school en eventueel aan de betrokken ouders. Bij nieuwbouw van scholen wordt het schoolterrein binnen het project bekostigd en moet het voldoen aan de beleidskaders voor groen en klimaatadaptatie. Het vergroenen van het schoolplein is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.

2. Welke rol en/of maatregelen neemt het college in het bevorderen van het vergroenen van schoolpleinen en het creëren van klimaat adaptieve leefomgevingen voor kinderen op school en in de buurt?

Voor bestaande schoolgebouwen en schoolpleinen zetten wij onze subsidieregeling GroenblauweInitiatieven in en nemen wij de scholen mee in alle communicatie en activiteiten op het gebied vangroene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse schoolpleinen. Natuurcentrum Arnhem en platformArnhem Klimaatbestendig ondersteunen de scholen desgewenst met raad en daad. Wanneer nodig nemen wij actief deel aan de voorbereiding door bijvoorbeeld in overleg te gaan met de architecten enandere belanghebbenden over de voorgenomen vergroening in relatie tot het ontwerp van de buitenruimte rond de school.

3. Is er bekend hoeveel buitenruimte van scholen nog vergroening behoeven? Daarin meenemend dat er misschien scholen zijn die al stappen hebben gemaakt maar nog verder zouden willen gaan?

Op dit moment hebben 24 van de 56 Arnhemse basisscholen een vergroende buitenruimte. De wijze waarop en de mate waarin wisselt per schoollocatie en is gebonden aan de beschikbare ruimte enwettelijke bepalingen. Van het voortgezet onderwijs hebben het Beekdal Lyceum en het Briant Collegeeen groen plein. Er zijn momenteel twintig bassischolen en twee scholen in het voortgezet onderwijs bezig met plannen om het buitenterrein (verder) te vergroenen. De fase van planvorming wisselt perschool evenals de mate waarin zij hun buitenruimte willen vergroenen. Nagenoeg alle scholen willenvoor realisatie van hun plannen mede van onze subsidieregeling gebruik maken. Het is niet bekend ofscholen die al hebben vergroend nog verder willen of kunnen gaan met het vergroenen van hun buitenruimten.

4. Welk budgetten worden er gebruikt voor het vergroenen van schoolpleinen in Arnhem? En hoe wordtdat bij de renovatie van de Parcival geborgd?

Bij bestaande schoolgebouwen en schoolpleinen maken de meeste scholen naast eigen middelengebruik van onder meer onze subsidieregeling Groenblauwe Initiatieven (voorheen InitiatievenKlimaatadaptatie en Eetbare Stad). Daarnaast werven zij actief middelen bij fondsen en anderesubsidiënten en gebruiken zij regelmatig middelen verkregen uit ouderbijdragen, crowdfunding ensponsoractiviteiten. Bij de renovatie van het tijdelijke gebouw voor de Parcivalschool wordt 1% van debouwsom aangehouden voor herinrichting en vergroening van het schoolplein.

5. Er was enige tijd een subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen vanuit de provincie, is er bekend wat daar de effecten van zijn en hoeveel scholen daarvan gebruik hebben gemaakt? Zijn er hierin ook inzichten en vergelijkingen met andere Gelderse steden waar we van kunnen leren?

Voor zover bekend hebben negen Arnhemse scholen in het basisonderwijs gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling. Op het moment dat deze regeling werd gesloten, stonden vier à vijf scholenop het punt een aanvraag te gaan doen. De scholen die er gebruik van hebben gemaakt, hebben alle hun plein aanzienlijk vergroend (tussen de 35% en 60%). Er zijn geen data uit evaluaties en effectmetingen van de subsidieregeling in andere gemeenten voorhanden.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Muriël Simonis, GroenLinks Arnhem

Floor Hogenhout, PvdD

Wimer Heemskerk, D66

Indiendatum: 3 mrt. 2023
Antwoorddatum: 18 apr. 2023

1. Op welke manier worden schoolpleinen in Arnhem op dit moment vergroend en klimaat adaptief gemaakt? En hoe wordt er samengewerkt met scholen en buurtbewoners om dit te stimuleren?

Het initiatief voor het vergroenen (en klimaatadaptiever maken) van het schoolplein ligt bij de scholen. De scholen werken doorgaans samen met Natuurcentrum Arnhem voor de ontwikkeling van een ontwerp en maken gebruik van onze subsidieregeling voor de realisatie. De ouders van de schoolkinderen zijn in de regel betrokken bij aanleg en beheer. Buurtbewoners worden wisselend betrokken, dat is aan de school en eventueel aan de betrokken ouders. Bij nieuwbouw van scholen wordt het schoolterrein binnen het project bekostigd en moet het voldoen aan de beleidskaders voor groen en klimaatadaptatie. Het vergroenen van het schoolplein is een belangrijk uitgangspunt in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan.

2. Welke rol en/of maatregelen neemt het college in het bevorderen van het vergroenen van schoolpleinen en het creëren van klimaat adaptieve leefomgevingen voor kinderen op school en in de buurt?

Voor bestaande schoolgebouwen en schoolpleinen zetten wij onze subsidieregeling GroenblauweInitiatieven in en nemen wij de scholen mee in alle communicatie en activiteiten op het gebied vangroene, gezonde, klimaatadaptieve en biodiverse schoolpleinen. Natuurcentrum Arnhem en platformArnhem Klimaatbestendig ondersteunen de scholen desgewenst met raad en daad. Wanneer nodig nemen wij actief deel aan de voorbereiding door bijvoorbeeld in overleg te gaan met de architecten enandere belanghebbenden over de voorgenomen vergroening in relatie tot het ontwerp van de buitenruimte rond de school.

3. Is er bekend hoeveel buitenruimte van scholen nog vergroening behoeven? Daarin meenemend dat er misschien scholen zijn die al stappen hebben gemaakt maar nog verder zouden willen gaan?

Op dit moment hebben 24 van de 56 Arnhemse basisscholen een vergroende buitenruimte. De wijze waarop en de mate waarin wisselt per schoollocatie en is gebonden aan de beschikbare ruimte enwettelijke bepalingen. Van het voortgezet onderwijs hebben het Beekdal Lyceum en het Briant Collegeeen groen plein. Er zijn momenteel twintig bassischolen en twee scholen in het voortgezet onderwijs bezig met plannen om het buitenterrein (verder) te vergroenen. De fase van planvorming wisselt perschool evenals de mate waarin zij hun buitenruimte willen vergroenen. Nagenoeg alle scholen willenvoor realisatie van hun plannen mede van onze subsidieregeling gebruik maken. Het is niet bekend ofscholen die al hebben vergroend nog verder willen of kunnen gaan met het vergroenen van hun buitenruimten.

4. Welk budgetten worden er gebruikt voor het vergroenen van schoolpleinen in Arnhem? En hoe wordtdat bij de renovatie van de Parcival geborgd?

Bij bestaande schoolgebouwen en schoolpleinen maken de meeste scholen naast eigen middelengebruik van onder meer onze subsidieregeling Groenblauwe Initiatieven (voorheen InitiatievenKlimaatadaptatie en Eetbare Stad). Daarnaast werven zij actief middelen bij fondsen en anderesubsidiënten en gebruiken zij regelmatig middelen verkregen uit ouderbijdragen, crowdfunding ensponsoractiviteiten. Bij de renovatie van het tijdelijke gebouw voor de Parcivalschool wordt 1% van debouwsom aangehouden voor herinrichting en vergroening van het schoolplein.

5. Er was enige tijd een subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen vanuit de provincie, is er bekend wat daar de effecten van zijn en hoeveel scholen daarvan gebruik hebben gemaakt? Zijn er hierin ook inzichten en vergelijkingen met andere Gelderse steden waar we van kunnen leren?

Voor zover bekend hebben negen Arnhemse scholen in het basisonderwijs gebruik gemaakt van de provinciale subsidieregeling. Op het moment dat deze regeling werd gesloten, stonden vier à vijf scholenop het punt een aanvraag te gaan doen. De scholen die er gebruik van hebben gemaakt, hebben alle hun plein aanzienlijk vergroend (tussen de 35% en 60%). Er zijn geen data uit evaluaties en effectmetingen van de subsidieregeling in andere gemeenten voorhanden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen leegstand Paasbergflat

Lees verder

Mondelinge vragen Borgen hulpverlening voor sekswerkers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer