Schrif­te­lijke vragen Vergroenen buiten­ruimte scholen


Indiendatum: 3 mrt. 2023

In Arnhem weten we dat vergroenen en klimaat adaptatie van groot belang zijn voor een toekomstbestendige stad. Dit geld ook voor de buitenruimte van scholen, naast dat het bijdraagt aan het welzijn en speelplezier van kinderen. Hoewel dit al langer Arnhemse ambities zijn, zijn nog niet alle schoolpleinen aangepakt. Als voorbeeld noemen wij graag de buitenruimte van de te renoveren Parcival school, waar op dit moment alleen budget is gereserveerd voor het herstellen van de tegels op het plein. Juist het renoveren van een schoollocatie is het aangewezen moment om de buitenruimte te vergroenen.

GroenLinks, PvdD en D66 zijn van mening dat het vergroenen van schoolpleinen niet alleen bijdraagt aan een gezondere en aantrekkelijkere leeromgeving, leefomgeving, buitenspelen en creativiteit, maar ook aan het verminderen van hittestress en het bevorderen van de biodiversiteit. GroenLinks, PvdD en D66 hebben daarom de volgende vragen:

  1. Op welke manier worden schoolpleinen in Arnhem op dit moment vergroend en klimaat adaptief gemaakt? En hoe wordt er samengewerkt met scholen en buurtbewoners om dit te stimuleren?
  2. Welke rol en/of maatregelen neemt het college in het bevorderen van het vergroenen van schoolpleinen en het creëren van klimaat adaptieve leefomgevingen voor kinderen op school en in de buurt?
  3. Is er bekend hoeveel buitenruimte van scholen nog vergroening behoeven? Daarin meenemend dat er misschien scholen zijn die al stappen hebben gemaakt maar nog verder zouden willen gaan?
  4. Welk budgetten worden er gebruikt voor het vergroenen van schoolpleinen in Arnhem? En hoe wordt dat bij de renovatie van de Parcival geborgd?
  5. Er was enige tijd een subsidie voor het vergroenen van schoolpleinen vanuit de provincie, is er bekend wat daar de effecten van zijn en hoeveel scholen daarvan gebruik hebben gemaakt? Zijn er hierin ook inzichten en vergelijkingen met andere Gelderse steden waar we van kunnen leren?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Muriël Simonis, GroenLinks Arnhem

Floor Hogenhout, PvdD

Wimer Heemskerk, D66