Schrif­te­lijke vragen vuurwerk bij evene­menten


Indiendatum: 3 jul. 2023

Op de raadsvergadering van 28 juni heeft de Partij voor de Dieren mondelinge vragen gesteld over vuurwerk bij evenementen in Arnhem. Het college heeft in de beantwoording toegezegd met beleid te komen over vuurwerk bij evenementen. De Partij voor de Dieren is content met de keuze van het college om eind 2023 met een voorstel naar de Raad te komen. Maar daarnaast hebben we ook nog wat aanvullende politieke en technische vragen die we graag beantwoord zien.

1. Hoeveel evenementen per jaar dienen een verzoek tot ontbrandingstoestemming voor vuurwerk in? (Meer dan 200 kg consumentenvuurwerk of 20 kg theatervuurwerk)

In 2022 vonden in Arnhem drie vuurwerkontbrandingen plaats waarvoor ontbrandingstoestemming was aangevraagd. Twee van deze vuurwerkontbrandingen vonden binnen plaats (GelreDome).

2. Hoeveel meldingen van het ontsteken van vuurwerk worden jaarlijks gedaan? (minder dan 200kg consumentenvuurwerk of 20 kg theatervuurwerk)

In 2022 zijn in Arnhem zeven vuurwerkmeldingen gedaan. Vijf van de zeven gemelde vuurwerkontbrandingen vonden binnen plaats (GelreDome/Musis Sacrum).

3. De hoeveelheid van 200 kg consumentenvuurwerk (of 20 kg theatervuurwerk) komt erg ruim op ons over. Worden in geval van meldingen nog acties ondernomen door de ODRA, bijv. Controle op ontheffingen natuurbeschermingswet of voorwaarden binnen de evenementenvergunning?

Bij meldingen van het afsteken van vuurwerk voert de ODRA controles uit op basis van het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële regeling ontbranden. Voor de naleving van de Wet Natuurbescherming (Wnb) is de provincie bevoegd gezag. De gemeente Arnhem verleent de evenementenvergunning maar onderneemt op basis hiervan geen verdere acties, want de voorwaarden voor het ontsteken van vuurwerk worden bij het verlenen van de ontbrandingstoestemming getoetst en op basis hiervan door de ODRA gehandhaafd.

4. Is er altijd controle ter plaatse op de hoeveelheid afgestoken vuurwerk per melding of toekenning ontbrandingstoestemming?

Bij de tien vuurwerkevenementen in 2022, betreffende dus zowel evenementen die een verzoek tot ontbrandingstoestemming hebben ingediend als ook evenementen die melding hebben gedaan van vuurwerkontbranding, heeft negen keer op locatie een controle plaatsgevonden.

5. Is er een beperking ten aanzien van het aantal ontstekingsmomenten of de hoeveelheid vuurwerk die mag worden afgestoken? Zo ja, wat zijn deze beperkingen?

Er is geen beperking ten aanzien van het aantal ontstekingsmomenten. Er zijn wel beperkingen als het gaat om de hoeveelheid (en klasse) vuurwerk die mag worden afgestoken. Die beperkingen zijn:
a) Aanvragen ontbrandingstoestemming voor vuurwerk (als er meer dan 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk of professioneel vuurwerk wordt ontstoken)
b) Melding vuurwerkontbranding (tot een grens van maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk)

6. De aanvragen voor vuurwerkevenementen worden door de ODRA in behandeling genomen. Zijn er redenen voor afwijzing, en zo ja, welke zijn dat.

Ja, in het kader van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester besluiten geen toestemming te geven voor een evenement. Als de burgemeester geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft, in het kader van de openbare orde en veiligheid, is dit een legitieme reden om de aanvraag te weigeren.

7. Worden in afgegeven evenementenvergunningen ook afspraken ten aanzien van het afsteken van vuurwerk vastgelegd. Zo nee, wat zijn daarin de mogelijkheden. Zo ja, welke afspraken zijn dat?

Nee, bij het verstrekken van evenementenvergunningen kunnen er geen afspraken ten aanzien van het afsteken van vuurwerk worden vastgelegd, omdat ontbrandingstoestemming wordt verleend op basis van het Vuurwerkbesluit.

8. Naast ‘gevaar’ zijn overlast en schade voor mens, dier en milieu redenen voor Arnhem om consumentenvuurwerk te verbieden. Overlast voor mens en dier en milieuschade treden ook op bij evenementenvuurwerk. Heeft Arnhem mogelijkheden het evenementenvuurwerk terug te dringen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat?

Wij kunnen een verbod op vuurwerk bij evenementen opnemen in eigen beleid. De mogelijkheden daartoe worden op dit moment verder verkend.

9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat Arnhem moet proberen het afsteken van vuurwerk te beperken en bij voorkeur naar alternatieven gezocht zou moeten worden, zoals een drone- of lasershow?

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt onnodige stress en gezondheidsschade voor mensen en dieren in Arnhem, en de maatschappelijke onvrede hierover neemt toe. Daarom heeft uw raad op 21 december 2022 besloten om een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in te voeren. Daarbij past ook het tegengaan van het afsteken van vuurwerk bij evenementen. Wij werken aan een voorstel of en hoe we dat op termijn kunnen reguleren en beperken.

Indiendatum: 3 jul. 2023
Antwoorddatum: 5 sep. 2023

Op de raadsvergadering van 28 juni heeft de Partij voor de Dieren mondelinge vragen gesteld over vuurwerk bij evenementen in Arnhem. Het college heeft in de beantwoording toegezegd met beleid te komen over vuurwerk bij evenementen. De Partij voor de Dieren is content met de keuze van het college om eind 2023 met een voorstel naar de Raad te komen. Maar daarnaast hebben we ook nog wat aanvullende politieke en technische vragen die we graag beantwoord zien.

1. Hoeveel evenementen per jaar dienen een verzoek tot ontbrandingstoestemming voor vuurwerk in? (Meer dan 200 kg consumentenvuurwerk of 20 kg theatervuurwerk)

In 2022 vonden in Arnhem drie vuurwerkontbrandingen plaats waarvoor ontbrandingstoestemming was aangevraagd. Twee van deze vuurwerkontbrandingen vonden binnen plaats (GelreDome).

2. Hoeveel meldingen van het ontsteken van vuurwerk worden jaarlijks gedaan? (minder dan 200kg consumentenvuurwerk of 20 kg theatervuurwerk)

In 2022 zijn in Arnhem zeven vuurwerkmeldingen gedaan. Vijf van de zeven gemelde vuurwerkontbrandingen vonden binnen plaats (GelreDome/Musis Sacrum).

3. De hoeveelheid van 200 kg consumentenvuurwerk (of 20 kg theatervuurwerk) komt erg ruim op ons over. Worden in geval van meldingen nog acties ondernomen door de ODRA, bijv. Controle op ontheffingen natuurbeschermingswet of voorwaarden binnen de evenementenvergunning?

Bij meldingen van het afsteken van vuurwerk voert de ODRA controles uit op basis van het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële regeling ontbranden. Voor de naleving van de Wet Natuurbescherming (Wnb) is de provincie bevoegd gezag. De gemeente Arnhem verleent de evenementenvergunning maar onderneemt op basis hiervan geen verdere acties, want de voorwaarden voor het ontsteken van vuurwerk worden bij het verlenen van de ontbrandingstoestemming getoetst en op basis hiervan door de ODRA gehandhaafd.

4. Is er altijd controle ter plaatse op de hoeveelheid afgestoken vuurwerk per melding of toekenning ontbrandingstoestemming?

Bij de tien vuurwerkevenementen in 2022, betreffende dus zowel evenementen die een verzoek tot ontbrandingstoestemming hebben ingediend als ook evenementen die melding hebben gedaan van vuurwerkontbranding, heeft negen keer op locatie een controle plaatsgevonden.

5. Is er een beperking ten aanzien van het aantal ontstekingsmomenten of de hoeveelheid vuurwerk die mag worden afgestoken? Zo ja, wat zijn deze beperkingen?

Er is geen beperking ten aanzien van het aantal ontstekingsmomenten. Er zijn wel beperkingen als het gaat om de hoeveelheid (en klasse) vuurwerk die mag worden afgestoken. Die beperkingen zijn:
a) Aanvragen ontbrandingstoestemming voor vuurwerk (als er meer dan 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk of professioneel vuurwerk wordt ontstoken)
b) Melding vuurwerkontbranding (tot een grens van maximaal 200 kg consumentenvuurwerk en/of 20 kg theatervuurwerk)

6. De aanvragen voor vuurwerkevenementen worden door de ODRA in behandeling genomen. Zijn er redenen voor afwijzing, en zo ja, welke zijn dat.

Ja, in het kader van de openbare orde en veiligheid kan de burgemeester besluiten geen toestemming te geven voor een evenement. Als de burgemeester geen ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft, in het kader van de openbare orde en veiligheid, is dit een legitieme reden om de aanvraag te weigeren.

7. Worden in afgegeven evenementenvergunningen ook afspraken ten aanzien van het afsteken van vuurwerk vastgelegd. Zo nee, wat zijn daarin de mogelijkheden. Zo ja, welke afspraken zijn dat?

Nee, bij het verstrekken van evenementenvergunningen kunnen er geen afspraken ten aanzien van het afsteken van vuurwerk worden vastgelegd, omdat ontbrandingstoestemming wordt verleend op basis van het Vuurwerkbesluit.

8. Naast ‘gevaar’ zijn overlast en schade voor mens, dier en milieu redenen voor Arnhem om consumentenvuurwerk te verbieden. Overlast voor mens en dier en milieuschade treden ook op bij evenementenvuurwerk. Heeft Arnhem mogelijkheden het evenementenvuurwerk terug te dringen? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dat?

Wij kunnen een verbod op vuurwerk bij evenementen opnemen in eigen beleid. De mogelijkheden daartoe worden op dit moment verder verkend.

9. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat Arnhem moet proberen het afsteken van vuurwerk te beperken en bij voorkeur naar alternatieven gezocht zou moeten worden, zoals een drone- of lasershow?

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt onnodige stress en gezondheidsschade voor mensen en dieren in Arnhem, en de maatschappelijke onvrede hierover neemt toe. Daarom heeft uw raad op 21 december 2022 besloten om een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in te voeren. Daarbij past ook het tegengaan van het afsteken van vuurwerk bij evenementen. Wij werken aan een voorstel of en hoe we dat op termijn kunnen reguleren en beperken.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen vuurwerk bij evenementen

Lees verder

Schriftelijke vragen Hittestress en verbrande hondenpootjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer