Vragen over intro­du­ceren JA-JA-sticker voor recla­me­folders


Indiendatum: apr. 2016

Artikel 44 vragen over het introduceren van een JA-JA-sticker voor reclamefolders.

Geacht College,

We leven in een digitaal tijdperk; Computers, tablets, smartphones en applicaties om ons 24 uur per dag van informatie te voorzien. Het gebruik van papier neemt af, omdat het niet meer nodig is, belastend voor het milieu is en geld kost. Papierloos vergaderen is de standaard.

Ondanks alle ontwikkelingen en digitale mogelijkheden worden nog steeds massaal reclamefolders gedrukt en verspreid. De productie, het vervoer en de verspreiding zijn slecht voor het milieu en kosten veel energie, geld en tijd. Momenteel ontvangen huishoudens in Nederland gemiddeld 33 folders per week. Bij 3 op de 10 gezinnen verdwijnen deze allemaal ongelezen bij het oud papier.

Om de enorme verspilling te beperken is in Amsterdam een motie aangenomen om te komen tot een JA-JA-sticker voor reclame en ongeadresseerd drukwerk. Net zoals bij digitale reclame werkt de verspreiding dan via het 'opt-insysteem'. Je geeft aan dat je reclame wil ontvangen, en als je niets aangeeft dan ontvang je niets. Vanzelfsprekend blijft de JA-NEE-optie onveranderd.

De Partij voor de Dieren vindt dit een goede en logische ontwikkeling en heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met ons eens dat nodeloze verspilling van papier en energie zoveel mogelijk voorkomen moet worden?
  2. Kunt u onderschrijven dat een 'opt-in-methode' voor huis-aan-huisreclame een goede manier zou zijn om verspilling van papier en energie te verminderen?
  3. Is het college bereid om de ontwikkelingen rondom het verspreiden van reclamefolders in Amsterdam te volgen?
  4. Is het college bereid om met de fractie van de Partij voor de Dieren en eventueel belanghebbenden in gesprek te gaan over de voor- en nadelen van een opt-in-systeem voor huis- aan huisreclame?
  5. Indien er geen zwaarwegende belangen kunnen worden geformuleerd die in uw ogen het belang van natuur en milieu en energie- en geldbesparing overtreffen, bent u dan voornemens ook in Arnhem over te gaan tot de introductie van de JA-JA-sticker?
  6. Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Leo de Groot
Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over verwijderen acacia met roundup

Lees verder

Vragen over privacy in Arnhems afvalbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer