Motie Minder auto's, frissere stad


13 januari 2021

Klimaatadaptatie is niet alleen een probleem van nu, maar vooral van de toekomst. Minder auto's maken meer asfalt ‘onnodig’ en dat draagt eraan bij dat onze stad verder kan vergroenen. Daarom is het nodig om het autoverkeer in onze al zeer volle en drukke stad te ontmoedigen. Dan kunnen we de hittestress nog beter aanpakken.

We weten dat:

 • Asfalt een grote bijdrage levert aan de hittestress in de stad.
 • Autoverkeer nog meer warmte daaraan toevoegt.
 • Auto’s in de stad bovendien zorgen voor een slechte luchtkwaliteit en onveilige situaties.
 • De wegen en parkeerplaatsen veel ruimte kosten dat deze ook gebruikt kan worden voor klimaat-adaptief groen.

We vinden dat:

 • Het verminderen van de infrastructuur zoals asfalt en parkeerplaatsen mensen kan aanmoedigen om een ander vervoersmiddel te kiezen zoals fiets of ov.
 • Het percentage automobilisten in de stad onhoudbaar is wanneer de bevolking blijft groeien.
 • Naast het verwijderen van onnodig asfalt ingezet moet worden op het onnodig maken van nog meer asfalt .
 • We juist bij een klimaatadaptatieplan ook naar de toekomst moeten blijven kijken.
 • In de toekomst steeds minder ruimte voor autoverkeer zal moeten komen.

We roepen het college daarom op:

 • Om bij ontwikkelingsprojecten de prioriteit te geven aan voetgangers, fiets, ov en groen, en daarna pas te kijken of er nog plek is voor weg en parkeerplaatsen.
 • In overleg met de wethouder mobiliteit en de provincie met een te plan komen om het verkeer zo veel mogelijk om de stad heen te leiden of op transferia te parkeren.
 • De ambitie uit te spreken zo veel mogelijk wegen autovrij te maken wanneer de voorgenoemde maatregelen dit toelaten, te beginnen met de focusgebieden.

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Leo de Groot


Status

Verworpen

Voor

Tegen