Onrust over bomenkap in Klarenbeek


PvdD wil debat en uitstel kapplannen

1 december 2020
Wederom is er veel onrust ontstaan onder Arnhemmers over plannen voor bomenkap, ditmaal in Park Klarenbeek. Leo de Groot wil een debat met het college van B&W. Hij komt hierover vandaag aan het woord in De Gelderlander.

Ongeveer 800 bomen zullen hier worden gekapt, waarvan een flink aantal beuken die ruimte moeten maken voor eiken.

Op 29 november hebben inwoners een protestactie gehouden in het park.

Bij de vaststelling van het Bomenplan is besloten dat er een uitvoeringsplan gemaakt moet worden waarin het concrete beheer verder wordt uitgewerkt. Wij vinden het vreemd dat er zulke ingrijpende dingen worden gedaan zonder dat dit uitvoeringsplan gereed is. Zo wordt het voor de gemeenteraad moeilijk om het bos- en bomenbeleid te kunnen controleren en te beoordelen of er in overeenstemming met het bomenplan beheerd wordt. We willen graag opheldering over de inhoudelijke keuzen die gemaakt zijn.

En we stellen vraagtekens bij de communicatie met Arnhemmers. Er zijn wel voorlichtingswandelingen geweest (Ambtenaren van Parken en Bossen hebben o.a. in de afgelopen zomer een publieksschouw gehouden in Klarenbeek), maar deze bereikten slechts een handjevol bewoners.

We willen dat de kapplannen in elk geval worden uitgesteld tot het uitvoeringsplan, dat bij het Bomenplan hoort, gereed is. Het debat vindt mogelijk nog vóór het kerstreces plaats. Wordt vervolgd.