Meer­derheid raad voor verbod carbid­schieten


Nog voor de kerst een besluit

7 december 2020
Goed nieuws: er is een meerderheid in de Arnhemse raad te vinden voor een verbod op carbidschieten. De mogelijkheid die er tot nu toe is om carbid te knallen op oudejaarsdag, komt hiermee te vervallen. Omroep Gelderland bericht over dit brede initiatief dat de Partij voor de Dieren eind november heeft aangezwengeld.

Er blijft met dit initiatief een heel kleine mogelijkheid over, namelijk dat er een ontheffing moet worden aangevraagd voor een evenement met carbidschieten. Zo kan de gemeente goed toezicht houden op tijd en plaats en er op letten dat dieren en mensen geen last van het geknal hebben.

Op 16 december is de laatste raadsvergadering van het jaar voor het kerstreces. Het initiatief zal dan in stemming worden gebracht zodat dit verbod nog dit jaar kan ingaan.

---

foto: frank magdelyns