Klarenbeek: PvdD wil klaarheid over kapbeleid


Debat loopt uit op motie van afkeuring

18 december 2020

Wederom was er ophef over voorgenomen bomenkap. Ditmaal in park Klarenbeek, waar in het kader van dunning 800 bomen omgezaagd moeten worden. Actievoerders lieten het er niet bij zitten: zij vinden dat er veel te rigoureus gezaagd wordt en pleiten voor een ander beleid, ondersteund met een petitie die 1700 mensen ondertekenden. Leo de Groot vroeg een debat aan, en in de laatste gemeenteraad voor het kerstreces moest de wethouder haar beleid verdedigen. De Partij voor de Dieren pleit voor meer transparantie en veel concretere informatie voor Arnhemmers over de aard, omvang en doelen van werkzaamheden.

Vlak voor het debat publiceerde het college eindelijk de Uitvoeringsagenda waarin het Bomenplan, dat afgelopen februari is vastgesteld, uitgewerkt zou worden. Leo de Groot gaf in het debat aan dat hij deze Uitvoeringsagenda lang niet concreet genoeg vindt. Zo komen we niet van de ophef af: immers als niet duidelijk is wat er precies gaat gebeuren blijven burgers zich overvallen voelen als ze door hun lievelingspark wandelen en een hoop "gebleste" bomen aantreffen, die dan binnenkort zullen verdwijnen.

Door beter en tijdiger duidelijkheid over concrete beheermaatregelen te geven kan ten eerste een hoop onrust worden voorkomen. Bovendien bestaat er dan alsnog de mogelijkheid om in gesprek te gaan over de uitwerking. Leo pleitte ervoor om de kapplannen voorlopig weer in de ijskast te stoppen totdat die concrete plannen er zijn. De raad vond dit niet nodig en nam in meerderheid genoegen met de uitleg van de wethouder.

Aan het einde van het debat vroeg van de SP, wat er met het gekapte hout gebeurde. De wethouder gaf daarop aan dat het hout verkocht wordt naar gelang de hoogste opbrengst. Dat kan zijn voor de fabricage van houten speelgoed of broodplanken, maar de kans bestond ook dat een deel van het resthout uiteindelijk als biomassa verbrand wordt. De PvdD is fel tegenstander van biomassa voor energieopwekking. Bovendien is dit in strijd met het bomenbeleid: Arnhemse bomen mogen niet gebruikt worden voor biomassa. Daarom steunde onze fractie een motie van afkeuring van de SP. De motie werd niet aangenomen.

Gerelateerd nieuws

Meerderheid raad voor verbod carbidschieten

Goed nieuws: er is een meerderheid in de Arnhemse raad te vinden voor een verbod op carbidschieten. De mogelijkheid die er to...

Lees verder

Geen carbid met oud en nieuw

Die melkbussen kunnen gebruikt worden voor het vervoer van sojamelk: in de gemeenteraad van 16 december, nog nét op tijd voor...

Lees verder