Schrif­te­lijke vragen Dijk­huisjes Huis­sen­sedijk


Mede gesteld met GL en AC

Indiendatum: 8 jul. 2022

1. Wat is de stand van zaken van de verkoop van de panden aan de Huissensdijk 5-7 in Elden?

Momenteel bekijken we of we deze woningen kunnen gebruiken voor (eigen) gemeentelijke doelen of – als dat niet lukt – andere maatschappelijke bestemmingen. Indien dit niet mogelijk is, zullen we de woningen op de markt brengen. Vooruitlopend hierop treffen we voorbereidingen om de woningen leeg te maken. Ook gaan we inventariseren hoe het gesteld is met het onderhoud. De huidige huur- c.q. bruikleenovereenkomsten zijn recent al opgezegd. Voor de aanwezige toneelvereniging regelen we een tijdelijke opslag.

2. In hoeverre ziet u mogelijkheden de ‘Criteria ontwikkeling dijkwoning Elden’ van het Dorpsplatform Elden en de Eldense Parels mee te nemen in het verkoopproces?

Het Team Leefomgeving (TLO) De Laar- Elden is al in gesprek met het Dorpsplatform Elden. Door nauwe samenwerking met alle betrokkenen spelen de ‘Criteria ontwikkeling dijkwoningen Elden’ een belangrijke rol in het vervolgproces c.q. de toekomstige invulling van de dijkwoningen en daarmee in de realisatie van de definitieve invulling van deze locatie.

3. Bent u bereid de genoemde organisaties te betrekken bij het verkoopproces?

Zodra het verkooptraject wordt opgestart, worden deze organisaties er waar mogelijk bij betrokken.

4. In hoeverre neemt u een toekomstige invulling van de dijkhuisjes voor maatschappelijke functies, waaronder de creatieve sector, mee bij het verkoopproces?

We bekijken eerst of we de dijkhuisjes zelf kunnen gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, bekijken we of er mogelijkheden zijn voor maatschappelijke functies. Op basis van het huidige bestemmingsplan hebben de dijkwoningen (inclusief het omliggende terrein) de bestemming Wonen. Een wijziging van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden. Dit hangt uiteraard samen met de vast te stellen ontwikkelcriteria en/of gemeentelijke behoefte voor deze locatie. Een combinatie Wonen met een maatschappelijke invulling behoort dan ook tot de mogelijkheden.

5. En in hoeverre neemt u de optie mee om de panden niet te verkopen gezien de behoefte aan vastgoed voor maatschappelijk doeleinden?

Gezien de stijgende behoefte aan maatschappelijk vastgoed willen we deze optie inderdaad onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat we de panden niet nodig hebben, kijken we eerst naar andere maatschappelijke bestemmingen en zullen de woningen daarna pas op de markt brengen.

Indiendatum: 8 jul. 2022
Antwoorddatum: 18 okt. 2022

1. Wat is de stand van zaken van de verkoop van de panden aan de Huissensdijk 5-7 in Elden?

Momenteel bekijken we of we deze woningen kunnen gebruiken voor (eigen) gemeentelijke doelen of – als dat niet lukt – andere maatschappelijke bestemmingen. Indien dit niet mogelijk is, zullen we de woningen op de markt brengen. Vooruitlopend hierop treffen we voorbereidingen om de woningen leeg te maken. Ook gaan we inventariseren hoe het gesteld is met het onderhoud. De huidige huur- c.q. bruikleenovereenkomsten zijn recent al opgezegd. Voor de aanwezige toneelvereniging regelen we een tijdelijke opslag.

2. In hoeverre ziet u mogelijkheden de ‘Criteria ontwikkeling dijkwoning Elden’ van het Dorpsplatform Elden en de Eldense Parels mee te nemen in het verkoopproces?

Het Team Leefomgeving (TLO) De Laar- Elden is al in gesprek met het Dorpsplatform Elden. Door nauwe samenwerking met alle betrokkenen spelen de ‘Criteria ontwikkeling dijkwoningen Elden’ een belangrijke rol in het vervolgproces c.q. de toekomstige invulling van de dijkwoningen en daarmee in de realisatie van de definitieve invulling van deze locatie.

3. Bent u bereid de genoemde organisaties te betrekken bij het verkoopproces?

Zodra het verkooptraject wordt opgestart, worden deze organisaties er waar mogelijk bij betrokken.

4. In hoeverre neemt u een toekomstige invulling van de dijkhuisjes voor maatschappelijke functies, waaronder de creatieve sector, mee bij het verkoopproces?

We bekijken eerst of we de dijkhuisjes zelf kunnen gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, bekijken we of er mogelijkheden zijn voor maatschappelijke functies. Op basis van het huidige bestemmingsplan hebben de dijkwoningen (inclusief het omliggende terrein) de bestemming Wonen. Een wijziging van het bestemmingsplan behoort tot de mogelijkheden. Dit hangt uiteraard samen met de vast te stellen ontwikkelcriteria en/of gemeentelijke behoefte voor deze locatie. Een combinatie Wonen met een maatschappelijke invulling behoort dan ook tot de mogelijkheden.

5. En in hoeverre neemt u de optie mee om de panden niet te verkopen gezien de behoefte aan vastgoed voor maatschappelijk doeleinden?

Gezien de stijgende behoefte aan maatschappelijk vastgoed willen we deze optie inderdaad onderzoeken. Indien hieruit blijkt dat we de panden niet nodig hebben, kijken we eerst naar andere maatschappelijke bestemmingen en zullen de woningen daarna pas op de markt brengen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Investico-onderzoek omgevingsdiensten en onderzoek Om de Leefomgeving (rapport Commissie Aartsen)

Lees verder

Mondelinge vragen Pride Photo Exhibition 2022 naar Arnhem

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer