Schrif­te­lijke vragen Een betere positie voor seks­werkers


Mede gesteld met GL, D66, SP

Indiendatum: 24 nov. 2022

1. In de raadsbrief staat een opsomming van activiteiten die het college in samenwerking met SWAD zou kunnen organiseren. Kan het college ons vertellen op welke termijn we dergelijke activiteiten kunnen verwachten?

Omdat de besprekingen met SWAD gaande zijn, kunnen wij op dit moment nog geen termijnen noemen voor de activiteiten. Wij verwachten u hierover einde van het jaar te kunnen berichten.

2. Een van de voorbeelden die het college noemt, is het opzetten van een prostitutieplatform. Is het college het met ons eens, dat in het kader van destigmatisering, 'sekswerkplatform' een geschiktere benaming voor een dergelijk platform zou zijn?

Ja, wij zijn dit met u eens. We zullen dit met SWAD bespreken. Zij weten immers het beste wat passend is.

3. In de raadsbrief wordt niet ingegaan op het tweede punt van het dictum. Kan het college aangeven welke acties zij tot dusver heeft genomen om te lobbyen voor wetgeving die volledige decriminalisering van sekswerk als uitgangspunt neemt?

Het college heeft de brief in de bijlage verstuurd nadat u ons erop heeft gewezen dat dit deel van het dictum nog niet was gerealiseerd. Onlangs is bekend geworden dat het kabinet het wetsvoorstel regulering sekswerk op meerdere punten wil aanpassen, o.a. ten aanzien van het opleggen van boetes. Dit houdt in dat er een gewijzigd wetsvoorstel komt dat vervolgens de nodige procedures gaat doorlopen waaronder een nieuw advies van de Raad van State. Wij zullen de procedure nauwgezet volgen en waar mogelijk de opvatting van de raad verkondigen.

Indiendatum: 24 nov. 2022
Antwoorddatum: 27 sep. 2022

1. In de raadsbrief staat een opsomming van activiteiten die het college in samenwerking met SWAD zou kunnen organiseren. Kan het college ons vertellen op welke termijn we dergelijke activiteiten kunnen verwachten?

Omdat de besprekingen met SWAD gaande zijn, kunnen wij op dit moment nog geen termijnen noemen voor de activiteiten. Wij verwachten u hierover einde van het jaar te kunnen berichten.

2. Een van de voorbeelden die het college noemt, is het opzetten van een prostitutieplatform. Is het college het met ons eens, dat in het kader van destigmatisering, 'sekswerkplatform' een geschiktere benaming voor een dergelijk platform zou zijn?

Ja, wij zijn dit met u eens. We zullen dit met SWAD bespreken. Zij weten immers het beste wat passend is.

3. In de raadsbrief wordt niet ingegaan op het tweede punt van het dictum. Kan het college aangeven welke acties zij tot dusver heeft genomen om te lobbyen voor wetgeving die volledige decriminalisering van sekswerk als uitgangspunt neemt?

Het college heeft de brief in de bijlage verstuurd nadat u ons erop heeft gewezen dat dit deel van het dictum nog niet was gerealiseerd. Onlangs is bekend geworden dat het kabinet het wetsvoorstel regulering sekswerk op meerdere punten wil aanpassen, o.a. ten aanzien van het opleggen van boetes. Dit houdt in dat er een gewijzigd wetsvoorstel komt dat vervolgens de nodige procedures gaat doorlopen waaronder een nieuw advies van de Raad van State. Wij zullen de procedure nauwgezet volgen en waar mogelijk de opvatting van de raad verkondigen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Pride Photo Exhibition 2022 naar Arnhem

Lees verder

Schriftelijke vragen leegstand Paasbergflat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer