Schrif­te­lijke vragen Hand­ha­vings­verzoek MOB van biomas­sa­cen­trale Veolia


Indiendatum: 22 mei 2020


1. Bent u op de hoogte van dit handhavingsverzoek en heeft u er kennis van genomen?

Ja, het college is op de hoogte van dit handhavingsverzoek en heeft er kennis van genomen.

2. Onderschrijft u de argumentatie van MOB, op grond waarvan het in bedrijf hebben van de biomassaketel illegaal zou zijn? Graag een toelichting.

Het college stelt zich op het standpunt dat het bevoegd gezag, de provincie Gelderland, moet bepalen of de argumentatie klopt en relevant is. Het college is tevens van mening dat de provincie zorgvuldig om moet gaan met dit dossier. Niet alleen vanwege de juridische aspecten, maar ook vanwege de gezondheid van de inwoners van Arnhem.

3. Bent u bereid om er bij Gedeputeerde Staten van Gelderland op aan te dringen, deze zaak spoedig in behandeling te nemen?

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig contact met de provincie over dit dossier. Binnenkort willen wij ook weer een bestuurlijk overleg houden om de huidige stand van zaken op dit dossier met de provincie te bespreken. Daarbij zal het college zeker aandringen op een spoedige en zorgvuldige behandeling.

Indiendatum: 22 mei 2020
Antwoorddatum: 16 jun. 2020


1. Bent u op de hoogte van dit handhavingsverzoek en heeft u er kennis van genomen?

Ja, het college is op de hoogte van dit handhavingsverzoek en heeft er kennis van genomen.

2. Onderschrijft u de argumentatie van MOB, op grond waarvan het in bedrijf hebben van de biomassaketel illegaal zou zijn? Graag een toelichting.

Het college stelt zich op het standpunt dat het bevoegd gezag, de provincie Gelderland, moet bepalen of de argumentatie klopt en relevant is. Het college is tevens van mening dat de provincie zorgvuldig om moet gaan met dit dossier. Niet alleen vanwege de juridische aspecten, maar ook vanwege de gezondheid van de inwoners van Arnhem.

3. Bent u bereid om er bij Gedeputeerde Staten van Gelderland op aan te dringen, deze zaak spoedig in behandeling te nemen?

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig contact met de provincie over dit dossier. Binnenkort willen wij ook weer een bestuurlijk overleg houden om de huidige stand van zaken op dit dossier met de provincie te bespreken. Daarbij zal het college zeker aandringen op een spoedige en zorgvuldige behandeling.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bomenkap Leidenweg

Lees verder

Schriftelijke vragen Verzoek GGD’s en veiligheidsregio’s aan de Minister van VWS over uitbreiding bevoegdheden in verband met bron- en contactonderzoek

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer