Motie Geen ruimte voor biogas


Biogas is niet groen en niet duurzaam

16 februari 2022

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 februari 2022 een besluit te nemen over Motie “Geen ruimte voor biogas” “Groen”

Gas komt uit biogas, dat is net als biomassa niet groen en niet duurzaam. Deze valkuil moeten we in Arnhem ontwijken.

We weten dat:

- Biogas wordt geproduceerd door middel van vergisting van natte biomassa. Hiervoor wordt mest en slachtafval gebruikt;

- Deze vergisters zorgen voor uitstoot en slechte luchtkwaliteit 1,2;

- De veestapel zal moeten krimpen om klimaatdoelen te halen. Hierdoor zal het aanbod van biogas niet groot genoeg zijn om dit op grote schaal in te zetten;

- De vraag naar biogas al heel groot is;


- Het SER-advies over duurzaamheidskader voor biomassa, onderschreven door milieudefensie stelt om biomassa alleen (tijdelijk) in te zetten voor zwaar transport, lucht- en scheepvaart. Andere vormen zoals voor warmte dienen te worden afgebouwd.


We vinden dat

- Groen gas uit biogas geen duurzame oplossing is;

- Arnhem beter kan werken met duurzame alternatieven.


Daarom roept de gemeenteraad het college op

- In de warmtetransitie in principe geen gebruik te maken van groen gas uit biogas.

- Tenzij dit lokaal, op kleine schaal en met lokale bron de meest duurzame oplossing is. Hier voorzichtig mee om te gaan en altijd te rapporteren.


Raadsleden Leo de Groot – Partij voor de Dieren

Muriël Simonis - GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

AC, Denk, GroenLinks, D66, PvdA, SP

Tegen

CU, CDA, VVD, PVV